Verification: 1eee953a3df549ea Verification: 1eee953a3df549ea
top of page

PARK PRIRODE UNA

Iako je područje Parka prirode Una nedovoljno istraženo, u nastavku ćemo prikazati neke od najosnovnijih karakteristika tog područja. Uvjereni smo da ćemo u narednom periodu zajedno pronaći put - da se šire područje rijeke Une istraži i valorizuje na pravi način.

Područje Parka prirode Una karakteriziraju specifični geološki i hidrološki fenomeni te iznimna biološka raznolikost koja se očituje kroz florističke, faunističke i ekosustavne vrijednosti. Dolina Une od davnina je poznata po pojavi velikih masa sedre (bigra). Cijelo korito Une je stepenasto svojim uzdužnim profilom, što je upravo uvjetovano kaskadnim pojavama bigre, koja se izmjenjuje s ravnim i mirnim dijelovima toka. Prema Matoničkinu i Pavletiću (1963.) u rijeci Uni mogu se razlikovati četiri tipa sedrenih formacija. Najčešće se javljaju male pregrade visine od 0,5 do 1,5 m, koje su karakteristične za ovo područje jer pokazuju specifičnu građu i ponešto se razlikuju od svih formacija u ostalim našim rijekama.

Posebna vrijednost istraženog područja su staništa brojnih ribljih vrsta. Morfologija Une omogućava da se na jednom mjestu vidi mnogo različitih vrsta riba. U Uni je identificirano čak 39 različitih vrsta riba, što je svakako svrstava među najbogatije naše rijeke. Treća specifičnost Parka prirode Una su jedinstveni krajolici. Krajolik karakterizira mozaik prirodno očuvanih staništa, djelomično izmijenjenih i onih stvorenih antropogenim utjecajima. Smaragdna rijeka Una, te niz hidroloških, geomorfoloških i drugih pojava, među kojima su brojni sedreni oblici, brzaci, slapovi, ade i riječna jezera, kao i neraskidiva obalna vegetacija, te naselja na njezinim obalama čine ovo zaštićeno područje jedinstvenim.

novi_grad-010 (1).jpg

Krajolik karakterizira mozaik fragmenata prirodno očuvanih staništa, djelomično izmijenjenih i onih nastalih antropogenim utjecajima. Osnovne karakteristike krajolika ovog područja su čista i smaragdna rijeka Una, te niz hidroloških, geomorfoloških i drugih pojava, uključujući brojne sedrene oblike, brzake, slapove, ade i riječna jezera, kao i neraskidivu obalnu vegetaciju koja prati Rijeka. Svojim procesom stvaranja sedre i sedrenih fenomena, Una je jedinstven prirodni fenomen na području Bosne i Hercegovine. Za vrijeme niskog vodostaja rijeke ove sedrene formacije posebno dolaze do izražaja, kada postaju "luka" za veliki broj ptica. Posebnu krajobraznu vrijednost ovom području daju riječni otoci koji su barem djelomično obrasli prirodnom vegetacijom, kao i veći i manji kompleksi poljoprivrednog zemljišta uz rijeku Unu, posebno tijekom vegetacije kada se različite poljoprivredne kulture izmjenjuju u relativnoj mala površina. Jedno od regionalnih obilježja i vrijednosti ukupnog prirodnog dobra je razigrani skup različitih tipova staništa na malom prostoru, u dodiru sa slikovitim gradovima i selima u kojima je sačuvana jedina "Una".

PEJZAŽ

Nastavak aktivnosti

Građanskim angažmanom, odnosno angažmanom mladih postignut je inicijalni cilj u Novom Gradu, ali tu ne namjeravamo stati. Uz pomoć misije OSCE u Bosni i Hercegovini, održali smo zajednički sastanak sa načelnicima opština Krupa na Uni, Novi Grad i Kostajnica, imajući razumjevanja spriječenost načelnika Kozarske Dubice u datom momentu.

U okviru konstruktivnog sastanka, koji je prije svega propraćen otvorenim izlaganjima po pitanju problema koji se tiču zaštite životne sredine na teritoriji ovih opština, usaglašeni su načelni stavovi po pitanju zajedničkih djelovanja, te identifikovani primarni problemi koje je moguće najefikasnije rješavati zajedničkim djelovanjima. Posebno nam je drago, što su načelnici Krupe na Uni i Kostajnice iskazali interes za usvajanje Rezolucije o zaštiti životne sredine u opštinama iz kojih dolaze, primjenjujuću specifičnosti koje karakterišu njihove lokalne zajednice - na čemu ćemo zajedno, kako sa njima tako i sa lokalnim zajednicama iz regije raditi u narednom periodu.

bottom of page